Top 10 IT trends van 2021 I Een wendbaar bedrijf overleeft I Alfa Solutions

IT voor Business / webshop particulieren

Top 10 IT trends van 2021

16/12/2020

O.a. gedistribueerde cloud, hyper-automatisatie, intelligente modulaire bedrijven vormen de drijvende kracht achter de top IT trends van 2021.

 

Laten we wel wezen, 2020 heeft iedereen op het ene of andere moment wel even van de wijs gebracht. Maar laten we er niet in blijven hangen. Als we vooruitkijken naar 2021, is het duidelijk dat deze pandemie de manier waarop bedrijven zaken doen, blijvend heeft veranderd.

 

De trends van 2021 zijn onder te verdelen in drie thema's:

 

De mens centraal: hoewel de pandemie de omvang van de werkende bevolking drastisch heeft veranderd, staan ​​mensen nog steeds centraal in alle aspecten. Met gedigitaliseerde processen zullen ze optimaal kunnen functioneren in de huidige omgeving.

 

Locatie onafhankelijkheid: COVID-19 heeft de fysieke werkplaats op zijn kop gezet. Werknemers, klanten, leveranciers en organisatorische ecosystemen bestaan nu onafhankelijk van 1 fysieke locatie. Om deze ‘vernieuwing’ - die nu eigenlijk mainstream is - optimaal te ondersteunen is een grondige technologische verschuiving vereist.

 

Veerkrachtigheid: Of het nu gaat om een ​​pandemie of een recessie, er is uitermate veerkrachtigheid nodig in de wereld. Organisaties die bereid zijn om creatief te handelen en zich snel aan te passen, stellen zich future-proof op en zullen crisissen van verschillende aard doorheen de tijd kunnen doorstaan.

 

Onderstaande 10 strategische technologietrends bewegen niet onafhankelijk van elkaar. Ze bouwen zich uit ten opzichte van elkaar en versterken elkaar. ‘Innovatie door combinatie’ is een overkoepelend thema voor deze trends. Samen maken ze flexibiliteit binnen bedrijven mogelijk. Iets wat zaakvoerders de komende vijf tot tien jaar zal helpen om relevant te blijven.

 

Er valt geen prioriteit te geven aan de ene of andere trend. In elke sector en elk bedrijf specifiek zal de impact ervan uiteraard variëren. Maar in het algemeen zullen organisaties de komende jaren het hoofd moeten bieden aan enkele impactvolle evoluties. Dit zijn de belangrijkste IT trends voor 2021 die voorspeld werden door analisten, met daarbij ook enkele van onze eigen bevindingen.

 

 

TREND 1: INTERNET OF BEHAVIOR (IoB)

Het Internet of Behavior (IoB) is een trend die duidelijk blijft hangen. IoB is het verzamelen van gegevens over hoe mensen zich gedragen tegenover hun technologische apparaten. Door het aanbieden van apps en andere vormen van technologie, zoals gezichtsherkenning, big data en locatietracering, kunnen organisaties gedragsgebeurtenissen volgen en deze data gebruiken om consumentengedrag verder te beïnvloeden. In de praktijk kan dat zelfs gaan over ziektekostenverzekeraars die uw activity tracker en voedselinname gaan controleren, en die feitelijke data gaan gebruiken om bvb. uw premies op aan te passen.

 

IoB triggert zonder meer ethische en maatschappelijke vraagtekens. De vastgelegde privacywetten, die van regio tot regio gaan variëren, zullen een grote invloed hebben op de aanvaarding en uitwerking van het Internet of Behavior. Gartner voorspelt dat tegen eind 2025 meer dan de helft van de wereldbevolking onderworpen zal zijn aan ten minste één IoB-programma. Dat kan zowel een commercieel- of overheidsprogramma zijn. Maar hoewel IoB dus technisch mogelijk is, zullen er ongetwijfeld uitgebreide ethische en maatschappelijke debatten aan te pas komen.

 

 

TREND 2: GEDISTRIBUEERDE CLOUD

Gedistribueerde cloud of ‘Distributed Cloud’ is de verspreiding van openbare cloud services naar verschillende fysieke locaties, terwijl het beheer, de werking en de evolutie van de services de verantwoordelijkheid blijven van de public cloudprovider.

 

Dit stelt organisaties in staat om de cloud services fysiek dichterbij te houden. Het helpt bedrijven met mindere financiële middelen. Het verlaagt de kost en helpt bij het voldoen aan wetten die voorschrijven dat gegevens in een specifiek geografisch gebied moeten blijven. Het betekent echter ook dat organisaties nog steeds profiteren van de ‘public cloud’ en niet een eigen ‘private cloud’ moeten beheren, wat kostbaar en complex kan zijn. Distributed cloud is de toekomst van de cloud in het algemeen.

 

 

TREND 3: TOTAALERVARING

‘Total experience’ (TX) combineert multi experience, klantenervaring, werknemerservaring én gebruikerservaring om het bedrijfsresultaat te bepalen. Het doel is om de ervaring bij al deze doelgroepen te verbeteren door ze met elkaar te kruisen.

 

Door al deze ervaringen nauw met elkaar te verbinden - in tegenstelling tot elk afzonderlijk te optimaliseren in een hokje - onderscheidt een bedrijf zich hierdoor van hun concurrenten op een manier die moeilijk na te bootsen is. Er ontstaat een duurzame tevredenheidsstatistiek en concurrentievoordeel.

 

Organisaties hebben een TX-strategie nodig omdat interacties mobieler, virtueler en meer verspreid worden. Dit is in een stroomversnelling gekomen door de coronacrisis. TX streeft ernaar de ervaringen van meerdere doelgroepen te verbeteren wat zorgt voor een geïntegreerd bedrijfsresultaat. De data van deze gebruikerservaringen zijn sleutelmomenten voor bedrijven die herstellen van de pandemie en die zich willen differentiëren door in te spelen op steeds nieuwe storende factoren.

 

 

TREND 4: PRIVACYVERBETERENDE BEREKENINGEN

Zaakvoerders worden meer dan ooit geconfronteerd met privacyrisico’s en boetes voor het niet naleven ervan. In tegenstelling tot gewone beveiligingscontroles voor data in rust, beschermen privacyverbeterende berekeningen de gegevens die momenteel in gebruik zijn. Het houdt in dat er technologieën worden gebruikt om actieve gegevens te beschermen.

 

Deze trend stelt organisaties in staat om veilig samen te werken aan onderzoek op verschillende plaatsen en zelfs met concurrenten zonder de vertrouwelijkheid op te offeren. Deze aanpak is specifiek ontworpen voor de toenemende behoefte om gegevens te delen mét behoud van de privacy en veiligheid.

 

Gartner is van mening dat tegen 2025 de helft van de grote organisaties dit zal implementeren. Dit voor het verwerken van gegevens in niet-vertrouwde omgevingen en gebruiksscenario's voor gegevensanalyse met meerdere partijen. 

 

 

TREND 5: INTELLIGENT MODULAIR BEDRIJF

Tijdens de pandemie werd het duidelijk dat statische bedrijfsprocessen die opgesteld waren voor optimale efficiëntie tegelijk ook heel broos waren. Ze brokkelden af onder de hevige omgevingsveranderingen.

 

Een intelligent modulair bedrijf is een bedrijf dat zich snel kan aanpassen en zich fundamenteel kan herschikken op basis van de huidige situatie.

 

Dit werkt op 4 basisprincipes:

 • Snelheid door data-driven besluiten
 • Wendbaarheid door modulariteit
 • Beter leiderschap door delegeren
 • Veerkracht door autonomie

Om een ​​snelle digitale transformatie te stimuleren, moeten organisaties zich steeds flexibel opstellen zodat ze zakelijke beslissingen kunnen nemen op basis van de maatschappelijke beschikbare data van dat moment. Om dit succesvol aan te pakken, moeten organisaties een betere toegang tot informatie mogelijk maken, die informatie aanvullen met beter inzicht en snel kunnen reageren op de gevolgen van dat inzicht. Dit omvat ook toenemende autonomie en democratisering in de hele organisatie, waardoor delen van de bedrijven snel kunnen reageren in plaats van vast te lopen door inefficiënte processen.

 

Machines zullen bijvoorbeeld de besluitvorming in de toekomst verbeteren, mogelijk gemaakt door een rijke verzameling gegevens en inzichten. Een intelligent modulair bedrijf maakt de weg vrij voor herontworpen digitale diensten, steeds relevante bedrijfsmodellen, autonome operaties en nieuwe producten, diensten en kanalen.

 

 

TREND 6: OVERAL & OP ELK MOMENT

Anywhere, anytime; zo’n operationeel model is voor bedrijven van vitaal belang om succesvol uit de coronacrisis te komen. In de kern zorgt dit bedrijfsmodel ervoor dat organisaties overal kunnen worden gecontacteerd, aangeleverd en ingeschakeld. Terwijl klanten, werkgevers en zakenpartners actief zijn op verschillende plaatsen.

 

Het is een model waarbij digitaal te allen tijde de standaard is. Dat wil niet zeggen dat er geen fysieke ruimte beschikbaar is, maar dat deze wordt gevervolmaakt door digitalisering. Het is de combinatie van de virtuele- en fysieke ervaring die de meerwaarde biedt.

 

Het is meer dan simpelweg thuiswerken en virtueel communiceren met klanten. Het levert ook unieke ervaringen met toegevoegde waarde op verschillende aspecten: samenwerking en productiviteit, automatisering om zaken op afstand te ondersteunen, veilige externe toegang, de cloud infrastructuur en kwantificering van de digitale ervaring.

 

 

TREND 7: CYBERSECURITY NETWERK

Dit is een specifiek cybersecuritynet dat bedrijven in staat stelt om beslissingen los te koppelen van de algemene beleidshandhaving. Het plaatst beveiligingsperimeters rond individuele personen in plaats van alleen rond de organisatie. Het netwerk stelt iedereen in staat om veilig toegang te krijgen tot elk digitaal bestand, ongeacht waar het bestand of de persoon zich bevindt. Aangezien perimeterbeveiliging minder zinvol wordt, moet de veiligheidsaanpak van een “ommuurde stad” evolueren naar de huidige behoeften.

 

Door deze netwerktechnologie te gebruiken, zullen organisaties beter in staat zijn om gegevens en informatie te beschermen. Dus zowel wat zich binnen de muren van uw bedrijf bevindt als erbuiten. Met meer werknemers die op afstand werken en de cloud die ondertussen de norm is, is dit beveiligingstype de ideale methode.

 

Naarmate de digitale activiteiten blijven evolueren, wordt het cybersecuritynetwerk de meest praktische benadering om veilige toegang tot en gebruik van applicaties in de cloud en gedistribueerde gegevens van ongecontroleerde apparaten te garanderen.

 

 

TREND 8: 5G

5G werd al lang verwacht, maar het is in 2021 dat de nieuwste cellulaire technologie wijdverspreid zal worden. Hoewel er heel wat over 5G de ronde doen - een beetje marketing-overhype zou je kunnen zeggen - zijn er effectief heel wat voordelen die 5G aan bedrijven kan bieden, waaronder:

 • Nieuwe banen creëren
 • Optimalisatie in effectieve crisiscommunicatie
 • Meer mogelijkheden voor The Internet of Things

 

TREND 9: HYPER-AUTOMATISATIE

Hyper-automatisatie is het concept dat alles wat in een organisatie geautomatiseerd kan worden, ook geautomatiseerd moét worden. Dit is in feite niets nieuws; het was een van de belangrijkste trends van 2020. Wat echter wel blijft veranderen aan hyper-automatisatie, is de acceptatie en evolutie ervan.

 

Wat we nu zien is dat automatisatie verschoven is van task-based automatisatie naar process-based automatisatie. Dus van het automatiseren van een aantal taken in een workflow, naar functionele automatisering over meerdere processen heen, en zelfs automatisering op het niveau van het volledige ecosysteem. De spanwijdte van automatisatie is dus een stuk groter geworden.

 

De hyper-automatisatie in 2021 zal technologieën zoals Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning combineren om informatie op een effectievere manier te verwerken, de kwaliteit te verbeteren en de algehele productiviteit te verhogen. Hyper-automatisatie biedt ook constante intelligentie met verbeterde analyses in real-time om processen verder te optimaliseren.

 

  TREND 10: AI-ENGINEERING

  Artificial Intelligence is voor veel bedrijven een ver-van-mijn-bed-show. Terwijl het toch al jaren mainstream is in de technische wereld. Het concept van AI-engineering is hierbij wel een revolutionaire nieuwe trend. AI-engineering geeft organisaties betere richting in hun AI-projecten, aangezien onderzoek van Gartner aangetoond heeft dat slechts 53% van de kunstmatige intelligentie (AI)-projecten effectief de overstap maakt van prototypes tot productie.

   

  Een robuuste AI-engineeringstrategie moet de prestaties, schaalbaarheid, interpreteerbaarheid en betrouwbaarheid van AI-modellen vereenvoudigen en tegelijkertijd de volledige waarde ervan optimaliseren. AI-engineering biedt een duidelijke richting, waardoor kunstmatige intelligentie onderdeel wordt van het reguliere DevOps-proces (de combinatie van Development en Operations) in plaats van een reeks gespecialiseerde en geïsoleerde projecten. Het brengt verschillende disciplines samen om de AI-hype te temmen en tegelijkertijd een duidelijker pad naar waarde te bieden. Simpel gezegd, het zorgt ervoor dat de meerwaarde ervan ook effectief op de markt komt.

   

   

  BESLUIT

  Een duidelijk onderliggend aspect van al dit onderzoek, is dat we na de pandemie niet zullen teruggaan naar hoe het ervoor was. Het traject is voor iedereen van koers veranderd. Dus onthou, probeer steeds te anticiperen op wat dat traject voor uw organisatie zal zijn. Deze trends zijn allemaal gericht op organisatorische wendbaarheid, wat in de toekomst uw succes bepalen.

   

  Bron: Gartner